dwg

ПЛОЩООБРАЗУВАНЕ И АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИТЕ АПАРТАМЕНТИ

kontaktisv
galeriqsv
garanciisv

етаж
апартамент
вид
чиста площ
общи части кв.м
мазе
общо площ
1
2 ст.
77,94
15,07
-
93,01
продаден
1
2 ст.
64,20
12,41
-
76,61
продаден
1
2 ст.
64,20
12,41
-
76,61
продаден
1
3 ст.
77,16
14,92
-
92,08
продаден
1
2 ст.
65,79
12,72
-
78,51
продаден
2
2 ст.
77,94
15,07
-
93,01
продаден
2
2 ст.
64,20
12,41
-
76,61
продаден
2
2 ст.
64,20
12,41
-
76,61
продаден
2
3 ст.
77,16
14,92
-
92,08
продаден
2
2 ст.
65,79
12,72
-
78,51
продаден
3
2 ст.
77,94
15,07
-
93,01
продаден
3
2 ст.
64,20
12,41
-
76,61
продаден
3
2 ст.
64,20
12,41
-
76,61
продаден
3
3 ст.
77,16
14,92
-
92,08
продаден
3
апартамент №15
3 ст.
101,71
19,66
3,67
125,04
продаден
4
2 ст.
77,94
15,07
-
93,01
продаден
4
2 ст.
64,20
12,41
-
76,61
продаден
4
2 ст.
64,20
12,41
-
76,61
продаден
4
2 ст.
77,16
14,92
-
92,08
продаден
4
апартамент №20
3 ст.
101,71
19,66
3,67
125,04
продаден
5
2 ст.
77,94
15,07
-
93,01
продаден
5
2 ст.
64,20
12,41
-
76,61
продаден
5
2 ст.
64,20
12,41
-
76,61
продаден
5
2 ст.
77,06
14,90
-
91,96
продаден
5
2 ст.
70,77
13,68
3,85
88,30
продаден
6
2 ст.
77,94
15,07
-
93,01
продаден
6
2 ст.
64,20
12,41
-
76,61
продаден
6
2 ст.
64,20
12,41
-
76,61
продаден
6
2 ст.
70,24
13,58
-
83,82
продаден
6
2 ст.
53,04
10,25
3,56
66,85
продаден
7
апартамент №31
2 ст.
113,94
15,07
-
136,01
продаден
7
2 ст.
64,20
12,41
-
76,61
продаден
7
апартамент №33
3 ст.
98,20
12,41
-
117,61
продаден
7
2 ст.
70,24
13,58
-
83,82
продаден
7
2 ст.
53,04
10,25
3,69
66,98
продаден
8
2 ст.
77,94
15,07
-
93,01
продаден
8
2 ст.
64,20
12,41
-
76,61
продаден
8
апартамент №38
2 ст.
64,20
12,41
-
76,61
продаден
8
2 ст.
70,24
13,58
-
83,82
продаден
8
2 ст.
53,04
10,25
3,21
66,50
продаден
9
апартамент №41
3 ст.
113,02
15,07
-
136
продаден
9
2 ст.
64,20
12,41
-
76,61
продаден
9
апартамент №43
3 ст.
98,20
12,41
-
117,61
продаден
9
2 ст.
70,24
13,58
-
83,82
продаден
9
2 ст.
53,04
10,25
8,59
71,88
продаден
10
2 ст.
69,63
13,46
3,03
86,12
продаден
10
2 ст.
60,03
11,61
3,03
74,67
продаден
10
2 ст.
60,09
11,62
3,13
74,84
продаден
10
3 ст.
127,59
24,67
-
152,26
продаден
1
1 ст.
35,63
6,89
3,35
45,87
продаден
1
1 ст.
32,31
6,25
2,97
41,53
продаден
1
1 ст.
32,31
6,25
3,24
41,80
продаден
1
1 ст.
38,28
7,40
3,39
49,27
продаден
1
2 ст.
43,12
8,34
-
54,85
продаден
1
3 ст.
98,91
19,12
-
118,03
продаден
1
2 ст.
79,74
15,42
-
95,16
продаден
1
2 ст
73,08
14,13
-
87,21
продаден
2
1 ст.
35,63
6,89
3,48
46,00
продаден
2
1 ст.
32,31
6,25
2,80
41,36
продаден
2
1 ст.
32,31
6,25
2,72
41,28
продаден
2
1 ст.
38,28
7,40
2,80
48,48
продаден
2
2 ст.
43,12
8,34
2,71
54,17
продаден
2
3 ст.
98,91
19,12
-
118,03
продаден
2
2 ст.
79,74
15,42
-
95,16
продаден
2
2 ст
73,08
14,13
-
87,21
продаден
3
1 ст.
35,63
6,89
-
42,52
продаден
3
1 ст.
32,31
6,25
-
38,56
продаден
3
1 ст.
32,31
6,25
-
38,26
продаден
3
1 ст.
38,28
7,40
-
45,68
продаден
3
апартамент №70
2 ст.
43,12
8,34
3,28
54,74
продаден
3
апартамент №71
3 ст.
98,91
19,12
-
118,03
продаден
3
апартамент №72
3 ст.
116,90
22,60
3,67
143,17
продаден
4
1 ст.
35,63
6,89
-
42,52
продаден
4
апартамент №74
1 ст.
32,31
6,25
-
38,56
продаден
4
1 ст.
32,31
6,25
-
38,26
продаден
4
1 ст.
38,28
7,40
-
45,68
продаден
4
2 ст.
43,12
8,34
3,67
55,13
продаден
4
3 ст.
98,91
19,12
-
118,03
продаден
4
апартамент №79
3 ст.
116,90
22,60
3,67
143,17
продаден
5
1 ст.
35,63
6,89
3,67
46,19
продаден
5
1 ст.
32,31
6,25
3,80
42,36
продаден
5
1 ст.
32,31
6,25
3,80
42,36
продаден
5
2 ст.
81,06
15,67
3,67
100,40
продаден
5
2 ст.
99,32
19,20
3,67
122,19
продаден
5
2 ст.
79,74
15,42
-
95,16
продаден
5
2 ст.
73,08
14,13
-
87,21
продаден
6
1 ст.
35,63
6,89
-
42,52
продаден
6
1 ст.
32,31
6,25
3,67
42,23
продаден
6
1 ст.
32,31
6,25
-
38,56
продаден
6
2 ст.
53,89
10,42
3,67
67,98
продаден
6
2 ст.
58,97
11,40
-
70,37
продаден
6
2 ст.
60,15
11,63
-
71,78
продаден
6
2 ст.
53,75
10,39
-
64,14
продаден
7
1 ст.
35,63
6,89
-
42,52
продаден
7
1 ст.
32,31
6,25
-
38,56
продаден
7
1 ст.
32,31
6,25
-
38,56
продаден
7
2 ст.
53,89
10,42
3,67
67,98
продаден
7
2 ст.
58,97
11,40
3,22
73,59
продаден
7
2 ст.
60,15
11,63
-
71,78
продаден
7
2 ст.
53,75
10,39
-
64,14
продаден
8
1 ст.
35,63
6,89
-
42,52
продаден
8
апартамент №102
1 ст.
32,31
6,25
-
38,56
продаден
8
апартамент №103
1 ст.
32,31
6,25
-
38,56
продаден
8
2 ст.
53,89
10,42
3,22
67,53
продаден
8
2 ст.
58,97
11,40
3,22
73,59
продаден
8
2 ст.
60,15
11,63
-
71,78
продаден
8
2 ст.
53,75
10,39
-
64,14
продаден
9
1 ст.
35,63
6,89
-
42,52
продаден
9
1 ст.
32,31
6,25
3,22
41,78
продаден
9
1 ст.
32,31
6,25
6,09
44,65
продаден
9
2 ст.
53,51
10,35
2,66
66,52
продаден
9
2 ст.
59,35
11,47
2,79
73,61
продаден
9
2 ст.
60,15
11,63
-
71,78
продаден
9
2.ст
53,75
10,39
-
64,14
продаден
10
1 ст.
35,40
6,84
-
42,24
продаден
10
1 ст.
32,31
6,25
-
38,56
продаден
10
апартамент №117
1 ст.
33,88
6,55
-
40,43
продаден
10
апартамент №118
3 ст.
78.80
15.24
-
94.04
продаден
10
2 ст.
53,66
10,37
-
64,03
продаден